Často se nás ptáte, zda tři minuty létání ve vzduchovém tunelu na vyzkoušení stačí. Odpověď není lehká. Létání ve vzduchovém tunelu je sice fyzicky náročné, ale rozhodně ne tolik, aby člověk nevydržel například 15 minut. Pokusíme se vám nyní nastínit rozdíl ve třech a patnácti minutách strávených v simulátoru volného pádu.