AFF výcvik slovem a videem

Před prvními seskoky

Před zahájením samotných seskoků vezmeme studenta AFF nejprve do větrného tunelu, kde se naučí, jakým způsobem se ovládá tělo za volného pádu. Studenta rovněž čeká teoretické školení, během kterého se dozví informace o bezpečnosti, vybavení, průběhu seskoků, bezpečném chování na letišti, řešení mimořádných situací, řízení padáku, principu fungování a otevírání padáku a pod. Poté následují jednotlivé úlohy AFF.

Úloha č. 1

 • nácvik správného provedení výskoku, vč. hlasitého klíčování,
 • procvičování úkonů při otvírání padáku,
 • správné rozlišení otevření padáku od částečného, nebo nefunkčního,
 • vysvětlení a demonstrace způsobu otevření záložního padáku,
 • simulace správné reakce na nouzové situace, k nimž by mohlo dojít při letu v letadle nebo samotném seskoku,
 • vysvětlení určování směru větru za letu na padáku a vysvětlení vzorového sestupu na padáku,
 • vyzkoušení si nácviku odhozu hlavního padáku na trenažéru,
 • fyzická simulace všech fází plánovaného seskoku – poloha, okruhy, řešení zvláštních situací, přistání.
 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle,
 • zopakování si celého seskoku do posledního detailu,
 • kontrola uchycení uvolňovačů na postroji a uzavření hlavního i záložního padáku instruktorem,
 • provedení kontrolovaného výskoku.
 • výskok ve trojici ze 4000 metrů (2 AFF instruktoři),
 • provedení velkého okruhu (poloha, výškoměr, pomocník, instruktor),
 • 3x cvičná simulace vytažení výtažného padáčku (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky),
 • 1.800 m znamení na ukončení práce pohybem hlavy do stran (3x) a otevření padáku,
 • 1.500 m minimální výška otevření padáku.
 • kontrola vrchlíku, kontrola okolí, odbrzdění padáku,
 • seznámení se s řízením padáku, vyzkoušení základních letových režimů, zatáčení, aj. (vše v dostatečné výšce – min. 500 m nad terénem),
 • pod 500m nad terénem řízení padáku na cíl, v případě potřeby za pomocí navigace od instruktora,
 • přistání na doskokovou plochu proti větru, být připraven k provedení para-kotoulu
 • po přistání „vylití“ vzduchu z padáku.

Úloha č. 2 – Nácvik otáček

 • video rozbor, vyhodnocení předcházejícího seskoku,
 • nácvik výskoku se správným nalehnutím na relativní vítr,
 • procvičování pořadí pohybů při otvírání hlavního padáku,
 • nácvik techniky pro provedení otáček o 360° v horizontálním směru během volného pádu.
 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle,
 • zopakování si celého seskoku do posledního detailu,
 • kontrola uchycení uvolňovačů na postroji a uzavření hlavního i záložního padáku instruktorem,
 • provést kontrolovaný výskok.
 • samostatný výskok ze 4000 metrů současně s jedním nebo dvěma AFF instruktory,
 • provádění kontrolovaných otáček o 360° – konec a začátek (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky),
 • 1.800 m znamení na ukončení práce pohybem hlavy do stran (3x) a otevření padáku,
 • 1.500 m minimální výška otevření padáku.
 • kontrola vrchlíku, kontrola okolí, odbrzdění padáku,
 • procvičování řízení padáku, vyzkoušení základních. letových režimů, zatáčení, aj. (vše v dostatečné výšce – min. 500 m nad terénem),
 • pod 500m nad terénem řízení padáku na cíl, v případě potřeby za pomoci navigace od instruktora,
 • přistání na doskokovou plochu proti větru, být připraven k provedení parakotoulu,
 • po přistání „vylití“ vzduchu z padáku.

Úloha č. 3 – Klouzání

 • video rozbor, vyhodnocení předcházejícího seskoku,
 • zopakování všech úloh z přecházejícího seskoku,
 • procvičování pořadí pohybů při otvírání hlavního padáku,
 • nácvik klouzání.
 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle,
 • zopakování si celého seskoku do posledního detailu,
 • kontrola uchycení uvolňovačů na postroji a uzavření hlavního i záložního padáku instruktorem,
 • provedení kontrolovaného výskoku.
 • samostatný výskok ze 4000 metrů současně s jedním nebo dvěma AFF instruktory,
 • 2x nácvik klouzání vpřed (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky),
 • 1.800 m znamení na ukončení práce pohybem hlavy do stran (3x) a otevření padáku,
 • 1.500 m minimální výška otevření padáku.
 • kontrola vrchlíku, kontrola okolí, odbrzdění padáku,
 • procvičování řízení padáku, vyzkoušení základních. letových režimů, zatáčení, aj. (vše v dostatečné výšce – min. 500 m nad terénem),
 • pod 500m nad terénem řízení padáku na cíl, v případě potřeby za pomoci navigace od instruktora,
 • přistání na doskokovou plochu proti větru, být připraven k provedení para-kotoulu,
 • po přistání „vylití“ vzduchu z padáku.

Úloha č. 4 – Nácvik salt – rušení polohy

 • video rozbor, vyhodnocení předcházejícího seskoku,
 • zopakování všech úloh z přecházejícího seskoku,
 • procvičování pořadí pohybů při otvírání hlavního padáku,
 • procvičování samostatného výskoku,
 • nácvik techniky pro provedení salt – rušení polohy.
 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle,
 • zopakování si celého seskoku do posledního detailu,
 • kontrola uchycení uvolňovačů na postroji a uzavření hlavního i záložního padáku instruktorem,
 • kontrolovaný výskok.
 • samostatný výskok ze 4000 metrů do stabilní prsní polohy současně s jedním nebo dvěma AFF instruktory,
 • na povel provádění salt (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky),
 • kontrola všech tří os,
 • 1.800 m znamení na ukončení práce pohybem hlavy do stran (3x) a otevření padáku,
 • 1.500 m minimální výška otevření padáku.
 • provádět a zdokonalovat všechny činnosti z předcházejících úloh,
 • bezpečné přistání bez navigace instruktora a přistání přibližně ve vzdálenosti do 50 m od určeného místa bez navigace instruktora.

Úloha č. 5 – Přezkušovací seskok na licenci A

 • video rozbor, vyhodnocení předcházejícího seskoku,
 • zopakování všech úloh z přecházejícího seskoku,
 • procvičování pořadí pohybů při otvírání hlavního padáku,
 • procvičování samostatného výskoku,
 • nácvik techniky pro provedení salt, horizontálních otáček a klouzání.
 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle,
 • zopakování si celého seskoku do posledního detailu,
 • kontrola uchycení uvolňovačů na postroji a uzavření hlavního i záložního padáku instruktorem,
 • kontrolovaný výskok.
 • samostatný výskok ze 4000 metrů do stabilní prsní polohy současně s jedním AFF instruktorem,
 • na povel provádění jednotlivých požadovaných prvků (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky),
 • provedení salta,
 • provádění kontrolovaných otáček o 360° – konec a začátek,
 • provedení klouzání vpřed cca 5 s,
 • kontrola všech tří os,
 • 1.800 m znamení na ukončení práce pohybem hlavy do stran (3x) a otevření padáku,
 • 1.500 m minimální výška otevření padáku.
 • provedení správného přiblížení a přistání,
 • přistát ve vzdálenosti přibližně do 50 m od určeného místa bez navigace instruktora.

Úloha č. 6 a 7 – Individuální výskok a samostatné vysazení

 • video rozbor, vyhodnocení předcházejícího seskoku,
 • zopakování všech úloh z přecházejícího seskoku,
 • procvičování pořadí pohybů při otevírání hlavního padáku,
 • procvičování samostatného výskoku,
 • nácvik samostatného seskoku bez pomoci a přímé kontroly instruktora.
 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle,
 • zopakování si celého seskoku do posledního detailu,
 • samostatná kontrola výstroje,
 • sledování doskokové plochy,
 • samostatné vysazení s asistencí instruktora,
 • provést kontrolovaný výskok.
 • samostatný výskok do stabilní prsní polohy bez asistence instruktora z výšky 4000m,
 • stabilizace prsní polohy a otevření padáku v 1500 m nad terénem.
 • provedení správného přiblížení a přistání,
 • přistání ve vzdálenosti přibližně do 50 m od určeného místa bez navigace instruktora.

Úloha č. 8 – Individuální výskok a samostatné vysazení z nížky

 • procvičování pořadí pohybů při otevírání hlavního padáku,
 • procvičování samostatného výskoku,
 • nácvik samostatného seskoku bez pomoci a přímé kontroly instruktora.
 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle,
 • zopakování si celého seskoku do posledního detailu,
 • samostatná kontrola výstroje,
 • sledování doskokové plochy,
 • samostatné vysazení s asistencí instruktora,
 • kontrolovaný výskok.
 • samostatný výskok do stabilní prsní polohy bez asistence instruktora z výšky 1500 – 1200m nad terénem,
 • stabilizace prsní polohy a otevření padáku v 1200 m nad terénem.
 • provedení správného přiblížení a přistání.

Větrný tunel

Zažijte osvobozující pocit volného pádu v bezpečí větrného tunelu. Indoor skydiving je vzrušující a moderní letecký sport, který si může zkusit téměř každý.

Zjistit více